วันหยุดประจำปี 2564
1 ศุกร์ 1 มกราคม 2564 วันปีใหม่
2 เสาร์ 2 มกราคม 2564 (หยุดเพิ่ม) วันปีใหม่
3 ศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน
4 เสาร์ 13 กุมภาพันธ์ 2564 (หยุดเพิ่ม) วันตรุษจีน
5 ศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา
6 จันทร์ 12 เมษายน 2564 (หยุดเพิ่ม) วันสงกรานต์
7 อังคาร 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
8 พุธ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
9 พฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
10 เสาร์ 1 พฤษภาคม 2564 วันแรงงาน
11 พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ราชินี 
12 เสาร์ 17 กรกฎาคม 2564 หยุดพิเศษ สถานการณ์ COVID19
13 เสาร์ 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
14 พุธ 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
15 เสาร์ 7 สิงหาคม 2564 หยุดในสถานการณ์ COVID19 ระบาด
16 พฤหัสบดี 12 สิงหาคม 2564 วันแม่แห่งชาติ
17 ศุกร์ 13 สิงหาคม 2564 หยุดในสถานการณ์ COVID19 ระบาด
18 เสาร์ 14 สิงหาคม 2564 หยุดในสถานการณ์ COVID19 ระบาด
19 เสาร์ 21 สิงหาคม 2564 หยุดในสถานการณ์ COVID19 ระบาด
20 เสาร์ 28 สิงหาคม 2564 หยุดในสถานการณ์ COVID19 ระบาด
21 เสาร์ 18 กันยายน 2564 หยุดในสถานการณ์ COVID19 ระบาด
22 เสาร์ 25 กันยายน 2564 หยุดในสถานการณ์ COVID19 ระบาด
23 ศุกร์ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

** ประกาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับ