ทุกๆ การซื้อสินค้าสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เพื่อเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืนปี 2563 ได้ครับอ่านต่อ