ประกาศปรับเวลาทำการเป็น 8:30-17:00

และปิดทำการในวันเสาร์ที่ 18,25 กันยายน 2564 


เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID19