ประกาศปรับเวลาทำการเป็น 8:30-16:30

และปิดทำการในวันเสาร์ที่ 7,14,21,28 สิงหาคม 2564 


เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID19