ประกาศปิดทำการในวันวันศุกร์ที่ 4 และเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ชดเชยวันสงกรานต์