บริษัทจะหยุดทำการในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2563