บริษัทจะหยุดทำการในวันจันทร์และอังคารที่ 27-28 กรกฎาคม 2563

เนื่องในวันชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และชดเชยวันสงกรานต์

และเปิดทำการวันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2563 ครับ

ทรงพระเจริญ