ประกาศวันหยุดประจำปี 2562

1.

อังคาร

1 มกราคม 2562

วันปีใหม่

2.

อังคาร

5 กุมภาพันธ์ 2562

วันตรุษจีน

3.

อังคาร

19 กุมภาพันธ์ 2562

วันมาฆบูชา

4.

เสาร์

13 เมษายน 2562

วันสงกรานต์

5.

จันทร์

15 เมษายน 2562

วันสงกรานต์

6.

อังคาร

16 เมษายน 2562

ชดเชย วันสงกรานต์

7.

พุธ

1 พฤษภาคม 2562

วันแรงงาน

8.

เสาร์

18 พฤษภาคม 2562

วันวิสาขบูชา

9.

อังคาร

16 กรกฎาคม 2562

วันอาสาฬหบูชา

10.

จันทร์

29 กรกฎาคม 2562

ชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

11.

จันทร์

12 สิงหาคม 2562

วันแม่แห่งชาติ 

12.

จันทร์

14 ตุลาคม 2562

ชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

13.

พฤหัสบดี

5 ธันวาคม 2562

วันพ่อแห่งชาติ

14.

จันทร์

30 ธันวาคม 2562

(เพิ่มเติม) วันสิ้นปี 

15.

อังคาร

31 ธันวาคม 2562

วันสิ้นปี

แก้ไขล่าสุด 26/11/2562