บริษัทจะหยุดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 วันพ่อแห่งชาติ และจะเปิดทำการในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562