บริษัทจะหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562