บริษัทจะหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

และจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562