บริษัทจะหยุดทำการในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

และเปิดทำการวันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2562 ครับ