บริษัทจะปิดทำการในวันเสาร์ที่ 13-16 เมษายน 2562 และจะเปิดทำการวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ครับ