บริษัทจะปิดทำการในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และจะเปิดทำการวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ครับ