ประกาศวันหยุดประจำปี 2561

1.

จันทร์

1 มกราคม 2561

วันปีใหม่

2.

อังคาร

2 มกราคม 2561

ชดเชย วันสิ้นปี

3.

ศุกร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

วันตรุษจีน

4.

เสาร์

17 กุมภาพันธ์ 2561

วันตรุษจีน (เพิ่มเติม)

5.

พฤหัสบดี

1 มีนาคม 2561

วันมาฆบูชา

6.

ศุกร์

13 เมษายน 2561

วันสงกรานต์

7.

เสาร์

14 เมษายน 2561

วันสงกรานต์

8.

จันทร์

16 เมษายน 2561

ชดเชย วันสงกรานต์

9.

อังคาร

1 พฤษภาคม 2561

วันแรงงาน

10.

อังคาร

29 พฤษภาคม 2561

วันวิสาขบูชา

11.

ศุกร์

27 กรกฎาคม 2561

วันอาสาฬหบูชา

12.

เสาร์

28 กรกฎาคม 2561

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

13.

จันทร์

13 สิงหาคม 2561

ชดเชย วันแม่แห่งชาติ (เพิ่มเติม)

14.

เสาร์

13 ตุลาคม 2561

วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙

15.

พุธ

5 ธันวาคม 2561

วันพ่อแห่งชาติ

16.

จันทร์

31 ธันวาคม 2561

วันสิ้นปี

แก้ไขล่าสุด 07/08/2561