บริษัทจะหยุดทำการในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561- 1 มกราคม 2562 และจะเปิดทำการในวันพุธที่ 2 มกราคม 2562