บริษัทจะหยุดทำการในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วันพ่อแห่งชาติ และจะเปิดทำการในวันที่ 6 ธันวาคม 2561