บริษัทจะหยุดทำการในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และจะเปิดทำการในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561