บริษัทจะปิดทำการในวันที่ 29 พค. 61 และจะเปิดทำการวันที่ 30 พค. 61 ครับ