ประกาศวันหยุดประจำปี 2560

1.

จันทร์

2 มกราคม 2560

ชดเชยวันปีใหม่

2.

อังคาร

3 มกราคม 2560

วันปีใหม่ เพิ่มเติม

3.

เสาร์

28 มกราคม 2560

วันตรุษจีน

4.

จันทร์

30 มกราคม 2560

วันตรุษจีน (เพิ่มเติม)

5.

เสาร์

11 กุมภาพันธ์ 2560

วันมาฆบูชา

6.

พฤหัสบดี

13 เมษายน 2560

วันสงกรานต์

7.

ศุกร์

14 เมษายน 2560

วันสงกรานต์

8.

เสาร์

15 เมษายน 2560

วันสงกรานต์

9.

จันทร์

1 พฤษภาคม 2560

วันแรงงาน

10.

พุธ

10 พฤษภาคม 2560

วันวิสาขบูชา

11.

เสาร์

8 กรกฎาคม 2560

วันอาสาฬหบูชา

12.

เสาร์

22 กรกฎาคม 2560

หยุดสัมมนาบริษัท (เพิ่มเติม)

13.

ศุกร์

28 กรกฎาคม 2560

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ (เพิ่มเติม)

14.

เสาร์

12 สิงหาคม 2560

วันแม่แห่งชาติ

15.

จันทร์

23 ตุลาคม 2560

วันปิยมหาราช

16.

พฤหัสบดี

26 ตุลาคม 2560

วันถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.๙  (เพิ่มเติม)

17.

อังคาร

5 ธันวาคม 2560

วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙

แก้ไขล่าสุด 13/07/2560